Kandidat til Københavns Borgerrepræsentation
Mine mærkesager ift København:

- En bedre folkeskole
- Billigere og bedre offentlig transport
- Intelligente trafikale løsninger
- Øget fokus på jobskabelse
Mine mærkesager ift Valby

- Fortsat udvikling af Valby idrætspark
- Nyt bibliotek på Smedestræde
- Forskønnelse af Toftegårds plads